34 C
Ho Chi Minh City
Thursday, April 15, 2021

Không ai lộ nhiều ảnh say khướt như Triệu Vy, hình tượng đại Hoa đán quyền lực Cbiz sao lại bệ rạc nhường này

Nhiều người cho rằng, Triệu Vy từ lâu đã không màng chuyện đời tư luôn bị soi mói.